Ordlista

SUBSTANTIV

(en) betoning

ett exempel

gommen (en gom)

halsen (en hals)

ett hål

ett ljud

luft

läpparna (en läpp)

munnen (en mun)

ordet (ett ord)

ett påstående

en skillnad

en stavelse

tungan (en tunga)

tänderna (en tand)

VERB

blåser (Blås!)

böjer upp

drar

gapar

hittar

hör

lyssnar

provar (Prova!)

stänger (stängd)

säger

trycker upp

tränar (Träna!)

öppnar (öppen)

ADVERB / ADJEKTIV

bak

bakom

bakåt

fram

framåt

olika

rund

Vuxnas lärande i Karlskoga-Degerfors kommuner. Telefon 0586-61000