Vad är uttal.se?

Hej!

Den här hemsidan är till för att kunna träna på uttal. Det finns filmer om hur du gör när du uttalar vokaler och konsonanter. Det finns en film om vad betoning är och en film om vad melodi är. Det finns också en ordlista med ord som återkommer frekvent i materialet. Om man är nybörjare i svenska så kan man översätta de orden först. Materialet är tänkt att kunna användas för alla studievägar inom sfi men kan naturligtvis användas för vem som helst. Filmerna ska vara så pass tydliga att man kan lyssna, titta och säga efter och förstå utan att kunna svenska.

Jag ser uttal.se som ett komplement till undervisningen, ett självstudiematerial för repetition och träning. Filmerna innehåller instruktioner och knep som jag själv har använt och jobbat med. De har fungerat för mig och mina elever men det finns säkert andra metoder som också fungerar bra.

Filmerna är inbäddade från youtube. Du hittar dem på youtube om du söker på Vuxnas lärande uttal. Under varje film på youtube finns ett talmanus om man vill läsa vad som sägs i filmerna. Från youtube kan man också länka eller bädda in om man vill ha det i sin undervisning.

Uttal.se är under uppbyggnad och kommer revideras och byggas ut. Det är bl a tänkt att övningar i form av ramsor eller texter till de olika filmerna om ljud, betoning och melodi kommer att läggas till för att kvantitetsträna. En instruktionsfilm om hur du värmer upp munnen, tungan och läpparna är planerad samt filmer till hur du hittar h och r. Efter respons har filmen om tje rättats till så att inte supradentalen av sje är med. Kanske kommer en separat film om den också.

Anders Sandberg, sfi-lärare
Vuxnas lärande

Vuxnas lärande i Karlskoga-Degerfors kommuner. Telefon 0586-61000